vacā | Аир болотный | Acorus calamus

kaiyadēvanighaṇṭu — 1. ōṣadhivarga:

vacā tiktā kaṭuḥ pākē kaṭuruṣṇāmapācanī |
dīpanī vāmanī mēdhyā jīvanī vāksvarapradā ||1217||
hantyunmādamapasmāraṁ rakṣōjantukaphānilān |
śūlaṁ vibandhamādhmānaṁ śakṛnmūtraviśōdhanī ||1218||

Аир1 горький и острый на вкус, острый в випаке, согревающий; переваривает аму, стимулирует пищеварение; [в больших дозах] вызывает рвоту; стимулирует интеллект [и память]; оживляет2 [после травм, обмороков и т.д.]; улучшает речь3 и голос; лечит безумие, эпилепсию, одержимость, инфекционные и паразитарные заболевания, болезни капхи и ваты, спастические боли, запоры, метеоризм; обладает послабляющим и мочегонным действием.

bhāvaprakāśa-pūrvakhaṇḍa-miśraprakaraṇa — 2. harītakyādivarga:

vacōgragandhā kaṭukā tiktōṣṇā vāntivahnikr̥t |
vibandhādhmānaśūlaghnī śakr̥nmūtraviśōdhinī |
apasmārakaphōnmādabhūtajantvanilānharēt ||92||

Аир1 сильно и резко пахнет, острый, горький, согревающий; [в больших дозах] обладает рвотным действием; стимулирует пищеварение; лечит запоры, метеоризм, спазмы; обладает послабляющим и мочегонным действием; помогает при эпилепсии, при болезнях капхи, при безумии и одержимости, при паразитозах и инфекционных заболеваниях, а также при болезнях ваты.


1Корневище
2jīvanaḥ (ca. sū. 26.43) abhighātādimūrcchitasya jīvanaḥ iti cakraḥ, asmanmate tu jīvanaḥ prāṇaśaktivardhanaḥ | ḍalhaṇo’pi prāṇadhāraṇa iti (su. sū. 38.36)
3Например, используется для лечения заикания и косноязычия

[Перевод Андрея Головинова]