āṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā 1.8.3-4а:

bhōjanaṃ hīnamātraṃ tu na balōpacayaujasē ।
sarvēṣāṃ vātarōgāṇāṃ hētutāṃ ca prapadyatē ॥ 3 ॥

Недоедание забирает силу, упитанность, красоту1 и способствует возникновению различных вата-заболеваний.

atimātraṃ punaḥ sarvān āśu dōṣān prakōpayēt ।

Переедание же быстро приводит в состояние патологического избытка все [три] доши.1balaṃ-śaktiḥ। upacayaḥ-puṣṭiḥ। ōjaḥ-kāntiḥ (āyurvēdarasāyana)
_____

[Перевод Андрея Головинова]