bhāvaprakāśa-pūrvakhaṇḍa-miśraprakaraṇa-tailavarga:

dīpanaṁ sārṣapaṁ tailaṁ kaṭupākarasaṁ laghu |
lēkhanaṁ sparśavīryōṣṇaṁ tīkṣṇaṁ pittāsradūṣakam ||13||
kaphamēdō’nilārśōghnaṁ śiraḥkarṇāmayāpaham |
kaṇḍūkuṣṭhakṛmiśvitrakōṭhaduṣṭakrimipraṇut ||14||

Горчичное масло стимулирует пищеварение, обладает острым вкусом и випаком, лёгкое, способствует уменьшению жировой ткани и снижению массы тела, согревает при нанесении на кожу, имеет согревающую вирью, резкое, способствует кровотечениям, уменьшает капху, жир, вату, лечит геморрой (без кровотечения), лечит болезни головы и ушей, зуд, кожные болезни класса куштха (включая псориаз), паразитозы, витилиго, крапивницу, обладает антисептическим действием при нанесении на раны или язвы.

аṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā 1.5.59:

kaṭūṣṇaṃ sārṣapaṃ tīkṣṇaṃ kaphaśukrānilāpaham |
laghu pittāsrakṛt koṭhakuṣṭhārśovraṇajantujit ||

Горчичное масло острое, согревающее, резкое, уменьшает капху и вату, вредит семени, лёгкое, способствует кровотечениям1, лечит крапивницу2, кожные болезни класса куштха (включая псориаз), геморрой (без кровотечения), паразитозы, а также обладает антисептическим действием3 при нанесении на раны или язвы.

Из комментария Āyurvedarasāyana:

1pittāsrakṛtraktapittakopanam

2koṭhaḥ-kṣudrarogaviśeṣaḥ — https://ru.wikipedia.org/wiki/Крапивница

3jantavo-bāhyābhyantarāḥ kṛmayaḥ

[Перевод Андрея Головинова]