kalāya | Pisum sativum | Горох посевной

bhāvaprakāśa-pūrvakhaṇḍa-miśraprakaraṇa — 9. dhānyavarga

kalāyō madhuraḥ svāduḥ pākē rūkṣaśca śītalaḥ ||49||

Горох посевной сладкий по вкусу и в випаке; сушащий и охлаждающий [по вирье].


dhanvantarinighaṇṭu — 6. suvarṇādivarga

vartulaḥ śītalō grāhī kaphapittaharō laghuḥ |
vipākē madhurō rūkṣō vātalō bhakṣaṇapriyaḥ ||97||

Горох посевной охлаждающий [по вирье]; он крепит и способствует формированию стула; успокаивает капху и питту; лёгкий; сладкий [по вкусу и] в випаке; сушащий; увеличивает вата-дошу; вкусный.


rājanighaṇṭu — 16. śālyādivarga

kalāyaḥ kurutē vātaṁ pittadāhakaphāpahaḥ |
rucipuṣṭipradaḥ śītaḥ kaṣāyaścāmadōṣakr̥t ||97||

Горох посевной увеличивает вату, успокаивает питту, капху и жжение; улучшает аппетит, питает ткани; охлаждающий [по вирье]; [имеет] вяжущий [привкус]; способствует образованию ама-доши.


aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā — sūtrasthānam — 6. annasvarūpavijñānīyādhyāyaḥ

… kalāyastvativātalaḥ ||18||

… горох посевной сильно увеличивает вату.


[Перевод Андрея Головинова]