bhāvaprakāśa-pūrvakhaṇḍa-miśraprakaraṇa — 12. kṛtānnavarga

rōṭikā (пшеничная чапати/роти)

śuṣkagōdhūmacūrṇēna kiñcitpuṣṭāñca pōlikām |
taptakē svēdayētktvā bhūryaṅgāraiśca tāṁ pacēt |
siddhaiṣā rōṭikā prōktā guṇaṁ tasyā pracakṣmahē ||27||
rōṭikā balakdrucyā bṁhaṇī dhātuvardhanī |
vātaghnī kaphakd gurvī dīptāgnīnāṁ prapūjitā ||28||

Тонкая лепёшка, замешанная из цельнозерновой1 пшеничной муки и воды, испечённая на сухой сковороде, пока из неё не испарится вода, а затем на горящих углях (на открытом огне), называется ротика (роти, чапати). [Пшеничная] ротика укрепляет, вкусная (улучшает аппетит), способствует увеличению массы тела, питает ткани, успокаивает вату, увеличивает капху, тяжёлая; подходит тем, у кого сильное пищеварение.

yavarōṭikā (ячменная чапати/роти)

yavajā rōṭikā rucyā madhurā viśadā laghuḥ |
malaśukrānilakarī balyā hanti kaphāmayān ||31||

Ротика из ячменной муки вкусная (улучшает аппетит), сладкая, вязкая, лёгкая, увеличивает количество стула, семени, кишечных газов; укрепляет; лечит болезни капхи.

1https://ru.wikipedia.org/wiki/Цельнозерновая_мука

Лепёшки можно смазать подходящим маслом, например, горчичным или кунжутным против капхи.


[Перевод Андрея Головинова]